Sim số đẹp Sim số đẹp
 • Tìm sim có số 6789 bạn hãy gõ 6789
 • Tìm sim có đầu 090 đuôi 8888 hãy gõ 090*8888
 • Tìm sim bắt đầu bằng 0914 đuôi bất kỳ, hãy gõ: 0914*

Gói cước Viettel

 • GÓI MIMAX4G

  90.000đ
  Data tốc độ cao: 3 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: MIMAX4G 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4G40

  40.000đ
  Data tốc độ cao: 1 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4G40 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4G90

  90.000đ
  Data tốc độ cao: 3 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4G90 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4G125

  125.000đ
  Data tốc độ cao: 5 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4G125 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4G70

  70.000đ
  Data tốc độ cao: 2 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4G70 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4G200

  200.000đ
  Data tốc độ cao: 10 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4G200 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GYT1

  10.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 1 ngày
  Soạn: 4GYT1 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GYT7

  30.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 7 ngày
  Soạn: 4GYT7 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GYT30

  100.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4GYT30 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GFB1

  3.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 1 ngày
  Soạn: 4GFB1 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GFB15

  15.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 15 ngày
  Soạn: 4GFB15 0968323999 gửi 9123

 • GÓI 4GFB30

  30.000đ
  Truy cập Youtube không giới hạn
  Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: 4GFB30 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX HS,SV

  50.000đ
  Data tốc độ cao: 600 MB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: MIMAX 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX

  70.000đ
  Data tốc độ cao: 600 MB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: MIMAX 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAXSV

  MIMAXSV 50.000đ

  3GB tốc độ cao 
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Soạn: MIMAXSV 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX70

  70,000đ 

  3GB tốc độ cao 

  Thòi hạn sử dụng 30 ngày

  Soạn MIMAX70 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX70

  MIMAX70 70,000đ

  Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Data tốc độ cao: 3 GB

  Soạn: MIMAX70 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX90

  MIMAX90 90,000đ 

  Data tốc độ cao:5 GB

  Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Soạn MIMAX90 0968323999 gửi 9123

 • GÓI MIMAX200

  MIMAX200 200,000đ 

  Data tốc độ cao:15 GB

  Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Soạn MIMAX200 0968323999 gửi 9123

 • GÓI UMAX300

  UMAX300 300,000đ 

  Data tốc độ cao:30 GB

  Thời hạn sử dụng: 30 ngày

  Soạn UMAX300 0968323999 gửi 9123

 • GÓI V90

  V90 90,000đ
  Gọi + 60GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn V90 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI VTVUI

  VTVUI 100,000đ
  Gọi + 2.5GB + SMS tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn VTVUI 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI DMAX

  120.000đ
  Data tốc độ cao: 1,5 GB
  Cước vượt lưu lượng: Mua thêm
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DMAX 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DMAX200

  200.000đ
  Data tốc độ cao: 3 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DMAX200 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC30

  30.000đ
  Data tốc độ cao: 2.5 GB
  Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50kb
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC30 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC50

  50.000đ
  Data tốc độ cao: 3.5 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC50 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC70

  70.000đ
  Data tốc độ cao: 7 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC70 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC90

  90.000đ
  Data tốc độ cao: 10 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC90 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC120

  120.000đ
  Data tốc độ cao: 12 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC120 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC200

  200.000đ
  Data tốc độ cao: 20 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: DC200 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC300

  300.000đ
  Data tốc độ cao: 4 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 6 tháng
  Soạn: DC300 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC500

  500.000đ
  Data tốc độ cao: 4 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  Soạn: 4G200 0968323999 gửi 9123

 • GÓI DC900

  900.000đ
  Data tốc độ cao: 5 GB
  Cước vượt lưu lượng: Miễn phí
  Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  Soạn: DC900 0968323999 gửi 9123

 • GÓI D30

  D30 30,000đ
  2,5GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D30 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D50

  D50 50,000đ
  3,5GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D50 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D70

  D70 70,000đ
  7GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D70 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D90

  D90 90,000đ
  10GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D90 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D120

  D120 120,000đ
  12GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D120 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D200

  D200 200,000đ
  20GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn D200 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D500

  D500 500,000đ
  48GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 12 ngày
  Soạn D500 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI D900

  D900 900,000đ
  84GB tốc độ cao
  Thời hạn sử dụng: 12 ngày
  Soạn D900 0968323999 gửi 9123

   

 • GÓI T50K

  50.000đ
  Free gọi nội mạng: 200 phút
  Free tin nhắn nội mạng: 100 tin
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: T50K 0968323999 gửi 9123

 • GÓI T70K

  70.000đ
  Free gọi nội mạng: 500 phút
  Free tin nhắn nội mạng: 150 tin
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: T70K 0968323999 gửi 9123

 • GÓI T80K

  80.000đ
  Free gọi nội mạng: 500 phút
  Free tin nhắn nội mạng: 500 tin
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: T80K 0968323999 gửi 9123

 • GÓI B100K

  100.000đ
  Free gọi nội mạng: 500 phút
  Data tốc độ cao: 600 MB
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: B100K 0968323999 gửi 9123

 • GÓI B150K

  150.000đ
  Free gọi nội mạng: 500 phút
  Free tin nhắn nội mạng: 500 tin
  Data tốc độ cao: 600 MB
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày
  Soạn: B150K 0968323999 gửi 9123

 • GÓI ST90

  ST90 90,000đ
  Soạn ST90 0968323999 gửi 9123
  Thời hạn sử dụng: 30 ngày




 
Hotline